Polityka Prywatności


Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Użytkowników przez FHU ANKA Anna Szawlińska z siedzibą w Sulęcinie przy ul. Lipowej 15, NIP 598-104-83-21, REGON 080306515 za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod adresem www.labotti.pl.

Sklep internetowy Labotti.pl dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych danych osobowych podczas korzystania z Witryny sklepu i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz podejmuje w tym celu wszelkie niezbędne działania.

 

GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Firma Handlowo Usługowa ANKA. Administrator gwaratuje ochronę udostępnionych przez Użytkowników danych osobowych, które gromadzone i przetwarzane są zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 144, poz 1204 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnetrzych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

 

Dane przekazywane przez Użytkowników będą przetwarzane tylko przez Administratora Serwisu i nie bedą powierzane innym podmiotom. Państwa dane osobowe wykorzystujemy do celów wewnętrznych takich, jak przetwarzanie i realizowanie zamówień oraz informowanie Państwa o aktualnym stanie realizacji zamówienia.

 

JAKIE DANE ZBIERA SKLEP PODCZAS REJESTRACJI I DOKONYWANIA ZAKUPÓW

sklep internetowy będzie od Państwa zbierał za pośrednictwem Witryny następujące dane osobowe w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji w Witrynie:

- Imię i Nazwisko,

- Adres e-mail,

- Numer telefonu,

- Adres zamieszkania

- Adres do dostawy w przypadku, gdy jest inny od adresu zamieszkania

Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów. Podkreślamy, ze nie muszą Państwo podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać ze wskazanych powyżej możliwości.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z tej opcji w ramach swojego konta lub z adresu sklep@labotti.pl, numeru telefonu 661 451 080.

 

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępnić zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów:

- Siódemka S.A., ul. Matuszewska 14, 03-876 Warszawa, KRS:0000384905, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

- Poczta Polska S.A., ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa, KRS: 0000334972

Ponadto podane przez Państwa informacje mogą zostać udostęnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

JAKIE DANE ZBIERA SKLEP INTERNETOWY W SPOSÓB AUTOMATYCZNY PODCZAS KORZYSTANIA Z WITRYNY

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystaniaz Witryny.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i sklepu internetowego. 

Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mąga mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies usuwane są z chwilą zamkniecia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą przechowywaniu informacji takich jak Państwa login czy hasło, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookie w następujących celach:

  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

W każdym przypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku Pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przegladarki, z której Państwo korzystacie.

Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administartorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. "web beacons" (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na którym załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazywanymi przez Państwa danymi osobowymi.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU ADRESU E-MAIL DLA CELÓW MARKETINGOWYCH

Informacje handlowe będą przekazywane drogą elektroniczną (e-mail) wyłącznie w przypadku, gdy wyraziliscie Państwo zgodę na otrzymywanie ich w takiej formie (zapis do nweslettera). Zgoda może być cofnieta przez Państwa w każdym czasie.

UŻYTKOWNIKOM PRZYSŁUGUJE PRAWO:

- dostępu do swoich danych osobowych udostęnionych w związku z korzystaniem z usług Serwisu, prawo do dokonywania uzupełniania, korekt oraz aktualizacji treści tychże danych; uprawnienia te Użytkownik realizuje w drodze uzupełniania oraz przesłania drogą elektroniczną odpowiedniego formularza aktualizacyjnego,

- żadania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,

- sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych - w przypadku przewidzianych przepisami prawa - oraz prawo żadania ich usuniecia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

PYTANIA I ZASTRZEŻENIA

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem sklep@labotti.pl 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel